Viimeisimmät artikkelit

Sähköinen kielikoe – totta vai utopiaa?

Valtakunnallisen kielitaitovaatimuksen poistuttua ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta oppilaitokset ovat voineet itse määritellä riittävän osaamisen tason koulutukseen hakeuduttaessa. Tämän päätöksen takana on reformin ajatus siirtymien sujuvoittamisesta ja tuen määrän lisäämisestä sitä tarvitseville, jotta entistä useamman on mahdollista saavuttaa tavoiteltu ammatillinen … Jatka lukemista Sähköinen kielikoe – totta vai utopiaa?

Siltoja siirtymiin -hanke kutsuu tutustumaan koulutusten siirtymävaiheiden malleihin

Siltoja siirtymiin -hankkeen 2,5 vuotinen taival (1.10.2018-31.3.2021) on loppuvaiheessa. Haluamme kiittää matkalla mukana olleita oppilaitoksia, yhteistyökumppaneita, kasvaneita verkostoja, Zoomia ja ennen kaikkia hankkeen tukitoimiin osallistuneita opiskelijoita. Lämmin kiitos! Reilut 20 … Jatka lukemista Siltoja siirtymiin -hanke kutsuu tutustumaan koulutusten siirtymävaiheiden malleihin

Pohdintaa ja palautetta NCNA (New Challenges, New Answers) -mallin käsikirjan tehtävistä

   Maahanmuuttajataustaisen hakijan/opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi Winnovalla on ollut käytössä NCNA-käsikirja, joka sisältää esimerkkitehtäviä. Tässä blogiteksissä pohdin omasta näkökulmastani sekä kahden ammattiopettajan palautteen pohjalta NCNA-materiaalin hyödynnettävyyttä.  Tiedustelin kahdelta Winnovan Rauman ja Porin toimipisteiden ravintola- ja cateringalan opettajalta kommentteja … Jatka lukemista Pohdintaa ja palautetta NCNA (New Challenges, New Answers) -mallin käsikirjan tehtävistä

Potilas nostetaan laiteavusteisesti sänkyyn

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutumisen ja koulutuksen aloitusvaiheen tukeminen

Monesti kriittisimmät vaiheet maahanmuuttajien koulutuspolulla liittyvät koulutukseen hakeutumiseen ja koulutuksen aloitukseen. Maahanmuuttajien on usein vaikea saada riittävästi tietoa koulutuksista ja päästä koulutuksiin kielitaitovaatimusten ja mahdollisten pääsykokeiden takia. Erityisesti tämä koskee … Jatka lukemista Sosiaali- ja terveysalalle hakeutumisen ja koulutuksen aloitusvaiheen tukeminen