Siltoja siirtymiin -hanke (ESR, S21453) toimi 1.10.2018-31.3.2021 Satakunnan, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. 

Hankkeen päätoteuttaja oli Sataedu, Satakunnan Koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajina olivat Länsirannikon koulutus Oy Winnova, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oy EduVamia Ab ja Vaasan kaupunki/Vamia.  

Päätavoitteena oli koulutuksen siirtymävaiheiden sujuvoittaminen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten, valmistavan koulutuksen, ammatillisten opintojen ja työelämän välillä.  

Kohderyhmänä olivat nuoret ja aikuiset maahanmuuttajat sekä muut siirtymävaiheissa tukea tarvitsevat opiskelijat tai opintoihin hakeutuvat. 

Toimenpiteet:  

1.      Kartoitus koulutuksen siirtymävaiheiden tarpeista ja toimivista malleista 

2.      Sujuvien siirtymävaiheiden mallien kehittäminen kokeilujen kautta 

3.      Polutustyökalun luominen 

4.    Verkostoyhteistyön luominen toimijoiden välille 

5.      Mallinnus ja levitystyö 

Tulokset on dokumentoitu siltojasiirtymiin.com-sivustolle: projektitoteuttajien laatima kartoitus siirtymävaiheiden tarpeista  ja Polutustyökalu, jossa ovat kokeilujen mallit. Malleihin on liitetty paikallisia toteutuksia, hyviä käytänteitä, blogilinkkeinä. Lisää hyviä käytänteitä on blogeissa. Siltojasiirtymiin.com-sivusto toimi hankkeen aikana hanketoimenpiteiden ja kokeilujen tiedotuskanavana. Hankkeen päättyessä sivustolle tuotiin tuotokset. Hankkeen mallit ovat myös hyvivoivaamis.fi-sivuston Menetelmäpankissa.