Sähköinen kielikoe – totta vai utopiaa?

Valtakunnallisen kielitaitovaatimuksen poistuttua ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta oppilaitokset ovat voineet itse määritellä riittävän osaamisen tason koulutukseen hakeuduttaessa. Tämän päätöksen takana on reformin ajatus siirtymien sujuvoittamisesta ja… Lue lisää Sähköinen kielikoe – totta vai utopiaa?

Pohdintaa ja palautetta NCNA (New Challenges, New Answers) -mallin käsikirjan tehtävistä

   Maahanmuuttajataustaisen hakijan/opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi Winnovalla on ollut käytössä NCNA-käsikirja, joka sisältää esimerkkitehtäviä. Tässä blogiteksissä pohdin omasta näkökulmastani sekä kahden ammattiopettajan palautteen pohjalta… Lue lisää Pohdintaa ja palautetta NCNA (New Challenges, New Answers) -mallin käsikirjan tehtävistä