Tukea pajasta Vamiassa

5 opiskelijaa tietokoneluokassa, kaksi istuu tietokoneella ja kolme seisoo.

Vamian liiketoiminnan perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien, S2:n ja ruotsin kielen, pilotointi on edennyt pajamuotoisessa opetuksessa.

Pilotointiin lähdettiin monimuoto-opetuksen, ruotsin kielen suorittamisen vaikeuden ja S2-tuen järjestämisen tiimoilta.

S2 ja ohjauksellinen ote pajassa

S2-opetukselta toivottiin osaston taholta jatkuvaa tukea opintojen eri vaiheisiin, jotka olivat näyttäytyneet haastaviksi, kuten koulutuksen “sisäisiin nivelvaiheisiin”, eli uusien ammattiaineiden aloituksissa, työpaikalla oppimisen paikkojen hakemiseen, näyttösuunnitelmien kirjoittamiseen sekä niiden arvioinnin ymmärtämiseen, S2-opetuksen lomassa. Opetuksessa haluttiin panostaa S2-opetuksen lisäksi ohjaukselliseen otteeseen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetuksessa koulutuksen eri vaiheissa.

Osa pilotointia on ollut säännölliset tapaamiset, vielä tiiviimmin pilotoinnin alkuvaiheessa, S2 -opettajan, osaston opon, ammattiaineiden opettajien ja tutkintovastaavan välillä. Yhdessä on käyty läpi ajankohtaiset asiat, opittu puolin ja toisin S2:sta ja ammattiaineiden sisällöstä sekä tutkittu opiskelijakohtaisesti opintojen edistymistä.  Pilotointi on tiivistänyt kielten opettajan ja muiden tiimiläisten yhteistyötä. Työtiimin jäsenet ovat myös viikoittain vierailleet pajassa sopimassa opiskelijoiden kanssa erilaisista opintoihin liittyvistä asioista. Pajatyöskentelyn lomassa tapaamiset kasvokkain hoituvat vaivattomasti.

Monimuoto-opetuksessa opiskelijat ovat lomittain lähiopetuksessa ja työpaikalla oppimassa. Pilotoinnissa päätettiin pitää yksi päivä viikossa S2 ja ruotsia pajamuotoisesti. Pajassa opiskelijat voivat myös tehdä ammattiaineisiin liittyviä tehtäviä, varsinkin kysyä tehtävänantoon liittyviä kysymyksiä. Jos näyttösuunnitelman kirjoittaminen on ollut ajankohtainen, siihenkin pajassa on voinut saada tukea. Opiskelijat ovat kokeneet kokonaisen päivän olevan sen arvoinen. Poissaolot ovat olleet vähäisiä.

Esimerkkejä opiskelijoiden palautteista pajasta:

”Se auttoi minua oppimaan suomea ja ruotsia ja minulla oli myös paljon kysymyksiä ja pyysin apua opettajalla.”

vähiten hyöty että me opiskelemme vain yksi kerta viikossa ” 

”Pajatyöskentely vaikuttaa minulle että minä voin oppia paljon asiat ja voin puhua rohkeasti.”

”Minulle oli tärkeää, että ryhmässä oli hyvä ilmapiiri. Yksi päämotivaatioista on arvokas kokemus opettajan opettamisessa. Olen kiitollinen mahdollisuudesta oppia lisäksi suomea ja ruotsia. Olen hyötynyt paljon keskusteluista eri aiheista ja kirjoitusharjoituksista taululle.”

Minusta tämä perjantain suomen kurssi on ihan hyvä. Voin vielä harjoittaa suomea koko päivä. Tuntea lisää Suomen kulttuuria ja tietä isoja tapahtumia Suomessa tai maailmassa. Tutustu paljon Suomen sosiaali- ja perustietoja. Se auttaa maahanmuuttaja elämää sama kuin tavalliset suomalaiset. Vielä on kielioppi aika, jonka hyötyy suomen kieli ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Nämä ovat ihan hyvät minulle. Minusta suomen kieli opi ei ole mitään kuin turha oppi. Se aina auttaa maahanmuuttajalle jotakin. Myös voi saada lisätiedot opettajalta, jos jotka asiat ei varma.”

”Aikaisemmin ei ole oppinut koulussa suomi. Minä kyllä tykkään, että koko päivä saa opita just kieltä. Pidän siitä, että otetaan uusia osaan ja sitten harjoitukset ja puhutaan. Päivä ei ole tylsä, mutta mielenkiitoinen. Aikaisemmin ma ei halunnut kirjoitta suomeksi, nyt jo vähän. Ruotsi oppimme kyllä vähän, mutta tälle alueella pitäisi ruotsista vähä ymmärtämä. Vielä tykkään siitä, et Vamias saa monimuotoista opetusta, koulu ja työharjoittelu kaikki yhdessä. Tällä tavalla oppiminen on antanut minulle itseluottamusta.”

Liiketoiminnan perustutkintoon valmistava koulutus alkaa useamman kerran vuodessa, ja ryhmään saapuu uusia opiskelijoita tasaisin väliajoin.  Kysymykseen miten se on vaikuttanut opintoihin, opiskelijat suhtautuvat myönteisesti.  Saatu hyöty aikaisemmin aloittavien opiskelijoiden kokemuksista vaikuttaa peittoavan uusien tulokkaiden aloitukseen liittyvän toiminnan. Usein on havaittu opiskelupäivien aikana opiskelijoiden kysyvän neuvoja muilta opiskelijoilta ja ryhmässä käydään keskusteluja ammattiaineiden tehtävistä ja näyttöjen sisällöistä.

Esimerkkejä opiskelijoiden palautteista:

”Minua ei ole vaikuttanut vaihtuvuus ryhmässä.”

Minulle ei ole mitään ongelmaa siitä, että opiskelijat ovat eri koulutustasoilla.”

 ”Ryhmän vaihtuvuus ei vaikuttanut minua ollenkaan.”

Alkeisruotsi

Pilotoinnissa siirryttiin ruotsin kielen yleisten tutkinnon osien perusteiden mukaisesta toisen kotimaisen opetuksesta koulutuksen järjestäjän päättämiin yhteisen tutkinnon osan valinnaisiin osaamistavoitteisiin, ruotsin kielen alkeiden opetukseen. Alkeiskurssin jälkeen suoritettiin vasta pakollinen toinen kotimainen.

Keväällä 2020 päättäneistä aika moni opiskelija oli innostunut lähtemään myyntityöhön ja motivaatiota riitti ruotsin kielen opiskeluun. Moni opiskelija oli huomannut työpaikalla oppimisen aikana, että asiakkaat käyttävät Vaasassa ruotsin kieltä. Oppituntien lisäksi aika moni opiskeli myös puhelinappien kautta ruotsia. Ruotsin kielen alkeiden oppimisen jälkeen oli huomattavasti helpompi suorittaa yhteisten tukinnon osien ruotsin kieli.

Esimerkkejä opiskelijoiden palautteista:

”Rytmitys, kerran viikossa koko päivä on sopiva, haluaisin, että opiskelemme ruotsin kieltä enemmän tunteja, koska 1,5 tuntia kielen oppimiseen ei riitä. ”

”Ruotsi kieli järjestetään samassa päivässä toimii ihan hyvä minulle. Koska ruotsi kieli vain 1 tunti opetus, ei kannatta järjestä eriksi.”

”Mieluummin opiskelen enemmän ruotsia. Olin opiskellut tuotteiden nimet ruotsiksi työpaikassa, mikä auttoi kehittämään ruotsin kielen tasoni.”

”Ruotsin kielellä on erittäin hyvä vaikutus työllisyyteen. Vaasassa ruotsi kieli on erittäin tärkeä palvelussa.”

Alkeiden opiskelu on selvästi kasvattanut opiskelumotivaatiota. Opiskelijat ovat suorittaneet ja suorittavat toisen kotimaisen kielen opinnot alkeiden jälkeen.

Myönteistä palautetta työelämästä

Keväällä 2020 osa opiskelijoista suorittivat tutkintonsa loppuun ja jatkoivat työelämään. Suurin osa työllistyi ja ovat myös toistaiseksi saaneet pitää työpaikkansa koronan aikana.  Työllistymiseen vaikutti saadut kontaktit työpaikalla oppimisen aikana, mutta myös ruotsin kielen taito. Useampi opiskelija/työnhakija kertoi työnantajan maininneen asiasta, ja joidenkin kohdalla kielitaito oli ratkaisevassa osassa, myyjän ja asiakaspalvelun työpaikoissa.

Myös S2-opetuksen säännöllisyydestä ja jatkuvuudesta on tullut myönteistä palautetta työnantajataholta. Kielitaidon kehittymiseen on kiinnitetty huomiota. Palaute on tullut oppilaitoksen näyttöjen arvioijan kautta tiimille. 

Pajaopetukseen on osallistunut myös osatutkintoa suorittavia opiskelijoita. Useimmat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat toivovat S2-opintoja hokskeskusteluissa. Useimmiten syynä on työmarkkina-aseman parantaminen.

Pilotoinnin aikana ryhmässä on opiskellut useampi osatutkintoa suorittava opiskelija, jolla on takana pitempi usean vuoden työura Suomessa takana. He ovat tällä hetkellä työttömiä ja haluavat täydentää osaamistaan ja varsinkin kielitaitojaan. Työura on tällöin ollut pääasiallisesti englanninkielinen. Myös nämä opiskelijat ovat palautteen mukaan hyötyneet opetuksesta.

Lisäksi ryhmässä on yksi maahanmuuttajataustainen opiskelija, joka suorittaa liiketoiminnan ammattitutkintoa.

Pajatoiminta on mahdollistanut S2-opetuksen ja tuen osaston kaikille aikuisille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Vamiassa.

Esimerkkejä työllistyneiden opiskelijoiden palautteista:

”Olen työllistynyt kesän aikana. Luulen, että minä osoitin olevani vastuullinen ja ammattilainen työntekijä harjoituksen aikana. Suomen kielen osaaminen on myös vaikuttanut työllistymiseeni. Vaasassa ruotsin kielinen oppiminen on tosi tärkeä. Se on kilpailuetu työnhakijalle, etenkin myynnissä ja palvelussa. Totta kai pajatyöskentely on vahvistanut opiskelumotivaationi. Kun sinun kielitaidot kehittävät, opiskelusta tulee helpompaa ja mielenkiintoisempaa. Meidän ryhmässä on mukava ilmapiiri, missä kaikki tuntevat olonsa vapaaksi. Mun mielestä, se vaikuttaa positiivisesti oppimiseen.”

”Minun mieleni on, että työpaikassa on tärkeä puhumaan hyvällä tasolla myös ruotsia ei vain suomea, kuten jotta voit täyttää asiakkaiden toiveet puhumalla heidän kielellään, ja tämä on vahva tosiasia Bilteman työskentelemässä.”

Johtopäätökset tähän mennessä

Palautteen perusteella ja opetuksessa tehtyjen havaintojen perusteella pilotoinnin aikana, päivä viikossa vaikuttaa sopivalta määrältä S2 ja ruotsin opetusta liiketoiminnan perustutkinnon aikuisryhmien opiskelijoille monimuoto-opetuksessa. Pajatoiminta on sujuvaa, tuloksellista toimintaa.

Pandemian aiheuttaman etäopetusjaksojen aikana opetus on toiminut Teamsissa. Jonkin verran joustavuus on kärsinyt, tehtävävalikoima ollut suppeampi kuten myös samanaikaiset keskustelumahdollisuudet. Työpaikalla oppimispaikkojen haku on ollut suppeampaa kuten myös jotkut ammattiaineisiin liittyvät opinnot, esim. tapahtumatuotanto on ollut jäähyllä opiskelijoiden harmiksi.

Alkuvaiheessa ryhmässä oli myös OPVA-opiskelijoita. Nyttemmin on keskustelun alla OPVIEN järjestämisen muoto.  OPVA-opintojen määrä tulee olla vähintään 50% jakson opetuksesta, eivätkä siten sovi suoraan tähän malliin. Tämä asia on vielä kehitysvaiheessa, pilotointi jatkuu.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s